juraprzewodnik
juraprzewodnik2
juraprzewodnik3

minitopo


Jura 3

Mączne Skały i Szeroka Baszta w południowej części Dol. Kluczwody (topo)

pdf A4

Dwie nowe skały w dolnej (południowej) części Doliny Kluczwody. Są ładne i lite, co nie jest częste wśród nowo ubezpieczonych skał, choć niewysokie (około 12 m). Obie skały ubezpieczone są przez Tomka Ślusarczyka

Dojazd

Mączne Skały położone są na szczycie wzniesienia ponad zabudowaniami, koło parkingu. Dochodzi się do nich skręcając ze szlaku (prowadzącego dnem doliny) w wyraźną ścieżkę.

Szeroka Baszta położona jest bezpośrednio przy szlaku - ściana nr 1.

Mączne Skały

1. Pytel VI.2+ T. Ślusarczyk

2. C?a Młyna VI.2+ T. Ślusarczyk

3. Mączna droga VI.1 T. Ślusarczyk

3a. Bielmo VI.1 T. Ślusarczyk

3b. Otręby VI+ T. Ślusarczyk

4. Mączny komin V- T. Ślusarczyk

5. Ignis Sacer VI.4/4+ T. Ślusarczyk

6. Donkiszoteria VI.3 T. Ślusarczyk

7. Żarna VI.3/3+ T. Ślusarczyk (Pomiedzy Donkiszoterią, a Żarnem tylko ćwierć stopnia różnicy, czyli Donkiszoteria VI.2+/3 - Żarno VI.3 lub)

Donkiszoteria VI.3 - Żarno VI.3/3+

8. Pstrociny VI T. Ślusarczyk

Szeroka Baszta

1. Szerokie Horyzonty VI.1+ T. Ślusarczyk

1a. Niewąska Droga VI.2+ T. Ślusarczyk

2. Perła i wieprze VI.2 T. Ślusarczyk

3.

4.

5. Szara maź VI.3 T. Ślusarczyk (Szara Maź dla niskich ma około VI.3+(mały parametr) i jest trudniejsza niż Gluton. Dla wysokich obie drogi tak samo trudne (okolice VI.3) lub Gluton trudniejszy minimalnie od Szarej Mazi.)

6. Gluton VI.3/3+ T. Ślusarczyk

7. Cincinnatus VI.4 T. Ślusarczyk

7a. Glutoff VI.2+ T. Ślusarczyk

8. Komin Szerokiej IV

 

 

 

 

 

1. Ajport VI.3+ P. Michna, M. Poznański

 

 

2. Rysa z hakiem IV

 

 

 

 

 

3. projekt (5r + St) na ścianie płnocno - wschodniej

 

powrót...

Copyright 2016